Regels & Voorwaarden

Disclaimer auteursrechtelijke bescherming website

De volledige inhoud (waaronder teksten en beeldmateriaal) van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Voor sommige delen ligt het auteursrecht bij Paul BORGions, voor andere delen behoort het toe aan derden en heeft Paul BORGions toestemming gekregen om het op zijn website te gebruiken.

Kopiëren, bewerken of elk ander gebruik van de website of delen ervan is niet toegelaten zonder de voorafgaande en schriftelijk toestemming van Paul BORGions of van de derde rechthebbende.

Verzoeken tot gebruik van teksten of beeldmateriaal van de website kunnen gericht worden aan podologie@paulborgions.be. Paul BORGions behoudt zich het recht voor om de toestemming te weigeren of om bepaalde strikte voorwaarden te koppelen aan het gebruik. Paul BORGions beschouwt het insturen van brieven en stukken voor publicatie door bezoekers als het onvoorwaardelijk verlenen van toestemming aan ons om dat materiaal te publiceren.

Linken naar onze website is in principe toegestaan. Wij vragen wel om van te voren op de hoogte gesteld te worden van aangebrachte links en verwijzingen en behouden ons het recht voor om de link te weigeren indien daar redelijke bezwaren voor bestaan. Paul BORGions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites.

Copyright beelden

  • Piet Paulissen – De Havelaar Fotoatelier
  • Fabio BORGions